Odpowiedź  na Interpelacje Radnej Krystyny Świerkot w imieniu mieszkańców ul. Wrzosowej i Jaśminów o poważne potraktowanie problemu w/w dróg.