Odpowiedź na Interpelacje  Katarzyny Siruga w sprawie pisma z dnia 2.11.2015(L.dz. ZE1.5141.27.2015MD) dotyczącego interpelacji w sprawie rozliczeń ciepłej wody na osiedlu Adama Mickiewicza