Interpelacja Henryka Czicha w sprawie obniżenia dotacji dla instytucji kultury w Mikołowie na rok 2016