Odpowiedź na Interpelację Radnej Stanisławy Hajduk-Bies w sprawie realizacji pola golfowego