Odpowiedź na Interpelację Piotra Stencel w sprawie dokonania pilnych oględzin drzew rosnących przy drogach i domach mieszkalnych