Odpowiedź na interpelację Radnej Iwony Spychała-Długosz w sprawie niedrożności odcinka kanalizacji deszczowej i studzienki w skarpie przy ul. Podleskiej