UCHWAŁA NR XV/360/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu