Odpowiedź na interpelację Radnej Krystyny Świerkot z zapytaniem dlaczego budynek po byłym żłobku przy ul. Konstytucji 3-go Maja 18 nie może być zagospodarowany na potrzeby Senioralnego Centrum Integracji Pokoleń.