Interpelacja Radnej Stanisławy Hajduk-Bies dotycząca zastrzeżeń w kwestii zalecanej aktywności instytucji państwowych na facebooku oraz konieczności opracowania zasad funkcjonowania instytucji w mediach społecznościowych.