Uchwała nr XIII/293/2015 z dnia 27.10.2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok