Interpelacja Radnej Katarzyny Syryjczyk-Słomska w sprawie realizacji w 2015 zadania inwestycyjego "Przebudowa ul. Nowy Świat od nr 69-81 i Wodnej od nr 16-34 wraz z odwodnieniem"