Interpelacja Radnego Sylwestra Czarnoty w sprawie wymiany nawierzchni drogowej na odcinku od ulicy Bromboszcza poprzez 30-lecia aż do Zawilców.