Interpelacja Radnej Danuty Ratka w sprawie umieszczenia w planie budżetu remontu dróg w dzielnicy Reta.