Interpelacja Radnej Stansławy Hajduk-Bies dotycząca obscenicznej , wulgarnej reklamy klubu nocnego Casanowa, w Mikołowie-Kamionce