Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1594/26/23 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na  2023 rok