Uchwała nr VIII/146/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jodłowej