Uchwała nr LXII/617/2022 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu Złoczów