Uchwała nr LX/592/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej Mikołowa - Komisji Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji