Uchwała nr LX/591/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów