Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1442/298/22 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczących określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok