KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 9.12.2016 ROK, GODZ. 14:30

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 9.12.2016 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 12.12.2016 ROK, GODZ. 16:30

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 13.12.2016 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 14.12.2016 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 14.12.2016 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 15.12.2016 ROK, GODZ. 15:00