KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 6.10.2016 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 9 - STATUTOWA - 12.10.2016 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 4 DS. ROZWOJU MIASTA - 17.10.2016 ROK, GODZ. 16:30

KOMISJA RM NR 6 DS. SPOŁECZNYCH - 18.10.2016 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 1 DS. SAMORZĄDU - 19.10.2016 ROK, GODZ. 16:00

KOMISJA RM NR 7 DS. KULTURY, SPORTU, INFORMACJI I PROMOCJI - 19.10.2016 ROK, GODZ. 17:00

KOMISJA RM NR 5 DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - 20.10.2016 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 3 DS. GOSPODARKI MIEJSKIEJ - 20.10.2016 ROK, GODZ. 17:00 (ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ LOKALIZACJI, WYJĄTKOWO POSIEDZENIE ODBĘDZIE SIĘ W SALI SESYJNEJ BUDYNKU PRZY UL. K. MIARKI 15)

KOMISJA RM NR 2 DS. BUDŻETU - 24.10.2016 ROK, GODZ. 15:00

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 24.10.2016 ROK, GODZ. 16:30

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 24.10.2016 ROK, GODZ. 17:30

KOMISJA RM NR 8 - REWIZYJNA - 27.10.2016 ROK, GODZ. 15:30

KOMISJA RM NR 10 DS. SZKÓD GÓRNICZYCH - 18.10.2016 ROK, GODZ. 13:00 - temat wiodący spotkania: zaopiniowanie planu ruchu JSW S.A. KWK "Budryk" na lata 2017 - 2018 

KOMISJA RM NR 10 DS. SZKÓD GÓRNICZYCH - 27.10.2016 ROK, GODZ. 14:00 - temat wiodący spotkania: zaopiniowanie planu ruchu KWK "Halemba" na 2017 rok