Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1306/162/22 w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania przedsięwzięcia pn.: "Rozwiń skrzydła" realizowanego w ramach konkursu grantowego "Dostępna szkoła", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej