Uchwała nr LI/499/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Mikołowa wyrażającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego