Data

Temat wiodący

18.01.2022

 • Zatwierdzenie symboli Mikołowa, rozpoczęcie jubileuszowego roku 800-lecia Mikołowa

10.02.2022
(czwartek)

 • Sport
 • Kultura

22.03.2022

 • Omówienie stanu bezpieczeństwa Mikołowa na podstawie sprawozdań Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Państwowego Ratownictwa Medycznego

26.04.2022

 • Strategia

24.05.2022

 • MOPS
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Polityka senioralna – Rada Seniorów
 • Młodzieżowa Rada Miejska

21.06.2022

 • Raport o stanie gminy – debata
 • Udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Mikołowa
 • Wykonanie budżetu miasta Mikołowa za 2021 rok
 • Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mikołowa

27.07.2022
(środa)

 • SESJA UROCZYSTA – 475 lat nadania praw miejskich; główna sesja obchodów 800-lecia

30.08.2022

 • Oświata

27.09.2022
(zmiana terminu z 20.09.2022)

 • Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze

25.10.2022

 • Raport na temat systemu ciepłowniczego - ZIM
 • Ochrona środowiska

22.11.2022

 • Współpraca ze starostwem

20.12.2022 (zmiana terminu z 13.12.2022

 • Uchwalenie budżetu Mikołowa na 2023 rok