Uchwała nr XLVIII/474/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/459/2021 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie ustalenia stawki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne