Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 14.10.2021 r.