Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 14.10.2021