Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1035/252/21 w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie wynagradzania dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych miasta Mikołów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę" wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 777/092/2016 z dnia 22 marca 2016 roku