Radny Remigiusz Kuś - interpelacja w sprawie utworzenia przystanku autobusowego w rejonie nowych osiedli mieszkaniowych Sielanka, Siedlisko