Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 10.06.2021 r.