Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1018/235/21 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych