Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1017/234/21 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami nad projektem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej