Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miejską Mikołowa uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Rety i Rety Śmiłowickiej - etap I