Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 9.09.2021