Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1011/228/21 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 9 w Mikołowie podczas jego nieobecności