Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1008/225/21 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych pomoc dla Powiatu