Fundacja EKOOSTOJA - operacja pn. "Rozwój pszczelarstwa przy wykorzystaniu szkoleń on-line"  mająca na celu aktywizację obywateli w zakresie kompetencji pszczelarskich oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez rozpowszechnienie informacji z zakresu ekonomicznego podejścia do pszczelarstwa, przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych