Radny Jarosław Sworzeń - interpelacja w sprawie rozpowszechniania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej