Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 995/212/21 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Mikołów do prowadzenia czynności związanych z przygotowaniem wyboru uzupełniającego ławnika do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2020 - 2023