Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 990/207/21 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Zespołu Kontrolnego