Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 986/203/21 w sprawie powołania Komisji ds. inicjatywy lokalnej