Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 981/198/21 dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami nad projektem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej