Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 980/197/21 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola nr 1 w Mikołowie podczas jego nieobecności