Protokół nr XXIII/23/2012 z dnia 30 października 2012 roku.