Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa 21.04.2021