Protokół nr XX/20/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku.