Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 971/188/21 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego