Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 966/183/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę