Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 958/175/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej